ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยอินทรีย์ & ปุ๋ยชีวภาพ คืออะไร ?

            ก่อนที่จะไปทำความรู้จักกับ ปุ๋ยอินทรีย์ & ปุ๋ยชีวภาพนั้น อันดับแรกจะต้องเข้าใจความหมายของคำว่า ปุ๋ย เสียก่อน ตามที่คนทั่วไปนั้นเข้าใจ ปุ๋ย หมายถึง สิ่งที่ให้ธาตุอาหารหรือว่าสารอาหารกับพืชให้เกิดการเจริญเติบโต  ในส่วนของความหมายตามหลักวิชาการนั้นได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับปุ๋ยไว้ว่า คือ สารอนินทรีย์หรือว่าสารอินทรีย์ที่อาจจะเกิดขึ้นเองหรือว่าถูกสร้างขึ้น  เพื่อใช้เป็นสิ่งที่สามารถให้ธาตุอาหารให้แก่พืชหรือทำปฏิกิริยาในดินไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดก็ตาม เพื่อให้พืชนั้น ๆ เกิดการเจริญเติบโต กล่าวโดยสรุปคือ ปุ๋ย คือ วัสดุที่ซึ่งมีอาหารที่พืชต้องการเพื่อใช้ในการเจริญโตประกอบอยู่  ที่เมื่อใส่ลงไปในดินแล้วก็จะสร้างธาตุอาหารทำให้พืชเจริญเติบโตได้ และปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยประเภทหนึ่งที่สามารถสร้างธาตุอาหารให้พืชเจริญเติบโตได้นั่นเอง

ตามหลักแล้วปุ๋ยนั้นจะมีการแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ นั่นคือ ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ  ซึ่งปุ๋ยเหล่านี้นั้นล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุที่สามารถสร้างธาตุอาหารให้แก่พืช พร้อมกันนั้นยังช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกมากที่สุด เหล็ก สังกะสี แมงกานีส  กำมะถัน แคลเซียม แมกนีเซียม  ทองแดง โบรอน โมลิบดินัม  ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม คลอรีน ออกซิเจน ไฮโดรเจน คาร์บอน  เหล่านี้คือธาตุอาหารหลักทั้ง 16 ชนิดที่พืชต้องการ โดย ออกซิเจน ไฮโดรเจน คาร์บอน คือธาตุอาหารที่พืชได้รับจากน้ำและอากาศ  ส่วน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม นั้น คือธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากที่สุด  แต่เมื่อเทียบกับธาตุอาหารชนิดอื่น ๆ ที่มีอยู่ในดินแล้ว  ธาตุอาหารทั้งสามนี้มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  จึงทำให้ต้องมีการเพิ่มธาตุอาหารเหล่านี้ลงไปโดยการใช้ปุ๋ย  ซึ่งก็คือที่มาของการเกิดขึ้นของปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพนั่นเอง

ในที่นี้จะพูดถึงปุ๋ยอินทรีย์ & ปุ๋ยชีวภาพพอสังเขป เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงปุ๋ยทั้งสองประเภทนี้ได้ดียิ่งขึ้น

1 .ปุ๋ยอินทรีย์ คือ สารประกอบหรือว่าธาตุอาหารที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิต ทั้ง สัตว์ พืช และจุลินทรีย์ต่าง ๆ  ที่ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตทางธรรมชาติแล้ว  ส่วนใหญ่ปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะช่วยในการปรับปรุงสภาพดินหน้าว่าหน้าดิน  ให้รากพืชนั้นสามารถชอนไชไปหาธาตุอาหารต่าง ๆ  ได้ง่ายขึ้น โดยปุ๋ยอินทรีย์จะมีการแบ่งประเภทแยกย่อยลงไปอีก นั่นคือ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก และปุ๋ยพืชสด เป็นต้น นี่คือความหมายที่เข้าใจโดยง่ายเกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์

2. ปุ๋ยชีวภาพ คือ การนำเอาจุลินทรีย์ที่ซึ่งยังมีชีวิตอยู่มาใช้เพิ่มปริมาณธาตุอาหารในดิน  ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้นั้นจะมีคุณสมบัติที่ซึ่งสามารถสังเคราะห์สารที่จะใช้ประกอบธาตุให้พืชได้เอง  และขณะเดียวกันนั้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนธาตุอาหารพืชที่ไม่สามารถร้างประโยชน์ได้ให้กลายมาเป็นธาตุที่สามารถสร้างประโยชน์ได้  โดยปุ๋ยชีวภาพจะสามารถแบ่งออกไปได้อีกนั่นคือ กลุ่มจุลินทรีย์ที่ช่วยทำให้ธาตุอาหารพืชในดินละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชมากขึ้น และ กลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถสังเคราะห์สารประกอบอาหารพืชไนโตรเจนได้เอง นี่คือความหมายที่เข้าใจได้โดยง่ายของ ปุ๋ยชีวภาพ

จากบทความข้างต้นนี้ที่ได้กล่าวถึงวัสดุที่ให้ธาตุอาหารแก่พืชเพื่อการเจริญเติบโต  อันมีชื่อเรียกว่าปุ๋ยนี้ โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยชีวภาพ เชื่อว่าจะทำให้หลายคนเข้าใจความหมายของปุ๋ยทั้งสองประเภทนี้กันมากขึ้น ว่าปุ๋ยอินทรีย์ และ ปุ๋ยชีวภาพ นั้นคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างในการนำไปใช้กับพืชและดิน

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.svgroup.co.th